Apicultura ecològica

En l’apicultura, com en altres tipus de ramaderia o d’agricultura, hi ha molts tipus de maneig que influeixen en l’estat dels nostres animals i en la qualitat del producte final.

Els principis bàsics de l’apicultura ecològica són:

– Els arnars s’han d’ubicar en zones on, en un radi de 3 km, les fonts de nèctar i pol·len provinguin fonamentalment de vegetació silvestre, cultius ecològics o bé cultius de baix impacte ambiental, on no s’hi apliquin tractaments fitosanitaris tòxics per les abelles

– La mel només es pot extreure de les alces, mai del cos de cria

– S’ha de procurar deixar sempre reserves d’aliment a les abelles. Només s’alimenta en cas que sigui necessari per la supervivència de les abelles i, si es fa, només es podrà fer amb mel o sucre ecològics

– Per als tractaments obligats de la varroa, un paràsit de les abelles, només es poden aplicar tractaments ecològics autoritzats com l’àcid oxàlic, el timol o l’àcid fòrmic. No s’apliquen productes químics de síntesi que deixen residus a la cera

Podeu trobar més informació a l’article següent:

Fitxa tècnica PAE 08: L’apicultura ecològica